DUA SERIGALA

Pada suatu malam, seorang tetua suku Indian Cherokee Amerika bercerita kepada cucu lelakinya mengenai peperangan yang terjadi didalam diri manusia.

Ia berkata: “Anakku, peperangan itu terjadi antara ‘dua serigala’ yang ada didalam diri kita semua.”

“Yang satu adalah si Jahat yaitu, kemarahan, rasa tidak mau kalah, iri hati, kesedihan, kekecewaan, keserakahan, kesombongan, mengasihani diri, rasa bersalah, penolakan, tidak percaya diri, kebohongan, kebanggaan yang keliru, merasa hebat dan ego.”

“Yang lainnya adalah si Baik yaitu, sukacita, kedamaian, kasih, pengharapan, ketenangan, kerendahan hati, kebajikan, empati, kemurahan hati, kebenaran, penuh belas kasihan dan iman.”

Cucunya lalu berpikir sejenak, dan kemudian bertanya kepada kakeknya:

“Serigala yang manakah yang menang?”

Kakeknya menjawab dengan sangat sederhana dan jelas: “Yang kamu beri makan.”

Sumber : Elaine Murray—terjemahan bebas oleh MG

Iklan